IRO

Een IRO is een Individuele Reïntegratie Overeenkomst.

Als je een uitkering ontvangt via het UWV, dat kan zowel Wajong, WAO/WIA of Ziektewet zijn, dan kun je bij je reïntegratiecoach van het UWV vragen om een IRO. Je kunt dan zelf een reïntegratiebureau benaderen om je te ondersteunen en begeleiden bij het vinden van een baan.

Catsburg Consult kan jou helpen!

Wij gaan samen met jou bekijken wat er nodig is om je weer aan het werk te krijgen. We maken daarbij gebruik van bijvoorbeeld de diverse onderdelen van de individuele  sollicitatietraining. Daarnaast kan er gezocht gaan worden naar een stage of opleiding om je arbeidsmarkt kwalificaties weer bij te spijkeren.

Je krijgt een vaste coach die regelmatig gesprekken met je heeft, je vorderingen bijhoudt en de verslaglegging naar het UWV verzorgt.

Woon je in de ruime regio van Oss en wil je meer weten over de mogelijkheden die wij te bieden hebben, neem dan contact met ons op. Wij komen dan bij je langs om de mogelijkheden te inventariseren en een eerste advies te geven.

Op de site van het UWV kun je uitgebreide informatie over een IRO’s en andere re-integratie mogelijkheden vinden.