Opdrachtgevers

IBN-groep Uden

Een van de grootste werkgevers in de regio Noordoost Brabant maakt gebruik van de diensten van Catsburg Consult t.b.v. de plaatsing, begeleiding en uitstroom bevordering van hun doelgroepen; mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
www.ibn-groep.nl

Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

De indicatie commissie van de Sociale Werkvoorziening heeft gebruik gemaakt van de advisering over de toelating tot de doelgroep van de WSW.

Gemeente Veghel

De afdeling Werk en Bijstand werd ondersteund bij de uitstroom activiteiten van de uitkeringsgerechtigden.

Verdihuis Oss

Maakt gebruik van de diensten van Catsburg Consult bij de begeleiding van door ziekte uitgevallen werknemers.

WSD-groep

Ondersteuning bij de uitvoering van het project ‘Direct Aan De Slag’ voor de Gemeenten Schijndel en Sint Michielsgestel.
www.wsd-groep.nl

Projectpunt Tilburg

Voor Projectpunt worden diverse soorten trajecten uitgevoerd, waaronder IRO’s, interventietrajecten, arbeidsmarkt oriĆ«ntatie en jobhunting.
www.projectpunt.nl

Gemeente Uden

Catsburg Consult en Projectpunt zijn samen verantwoordelijk voor het Project 55+ Talenten Benutten van de Gemeente Uden. Dit betreft zowel de planontwikkeling, uitwerking als uitvoering van het project.
www.uden.nl

En nog vele anderen hebben gebruik gemaakt van de inzet van Catsburg Consult.